عملکرد سازمان در سال جاری

جلسات تشکیل شده شورای سازمان

تعداد جلسات تشکیل شده شورای سازمان 9 جلسه می باشد كه طی این جلسات تعداد 9صورت جلسه تنظیم و تصویب گردیده است . همچنین تعداد جلسات هیئت مدیره 18 جلسه می باشد كه صورتجلسات پس از تکمیل و بررسی به مقامات ارشد ارجاع گردیده است.

طراحی لوگوی سازمان

نصب تابلوی سر درب سازمان

خرید ماشین سمند بازرسی

واگذاری امتیاز آمبولانس خصوصی

با توجه به نیاز شهرستان و همچنین خدمات رسانی هر چه بیشتر سازمان با همشهریان سازمان حمل و نقل همگانی در پی در خواست آقای حسین حسینی به منظور برپایی و راه اندازی آژانس آمبولانس طی مراحل قانونی موافقت نموند.

نصب علایم راهنمایی در سطح شهر به صورت گسترده

ساماندهی ماشین آلات سنگین در جنب پارک خیام

نصب گارد ریل در ورودی شهر از طرف تمرچین 300 متر طول

نصب جداکننده های پلاستیکی در سطح شهر 626 مترطول

رنگ آمیزی سرعت گیر در سطح شهر

رنگ آمیزی جداول ترمینال شهرستان

رژه تاکسی ها

رژه تاکسی ها در گرامیداشت 22 بهمن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

نصب چراغ راهننما

نصب چراغ راهنمار در سه راه شهرک-پنج راه استقلال و میدان و الفجر
با هزینه کرد بالغ بر  1500000000ریال

تجهیز نمودن محوطه ترمینال

عملکرد ترافیکی سازمان حمل و نقل

عملکرد ترافیکی