گالری تصاویر


به تفکیک گروه


رژه تاکسی ها به مناسبت دهه فجر94گردهمایی کشوری جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده22 بهمنشستشوی تابلو راهنمایی سطح شهرپارکبانشن ریزی پارکینگ تاکسی سازمانعملکرد تصویری ترمینال شهرستاناهداء لوح سپاسرژه تاکسیرنگ آمیزیخط کشی معابرآگهی مناقصه خدمات مشاوره حمل و نقلپل دانشCNG