صدور - نقل و انتقال و یا تمدید مجوز تاکسی

مدارک مورد نیاز

مدارک خودرو

 • کپی سند خودرو
 • کپی شناسنامه خودرو
 • کپی بیمه نامه خودرو
 • کپی کارت خودرو
 • کپی کارت سوخت
 • معاینه خودرو

مدارک شخصی

 • کپی تمامی صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت پایان خدمت
 • کپی گواهینامه
 • کپی مدرک تحصیلی
 • استشهادیه محلی
 • عکس 3*4 تعداد 3 قطعه
 • کپی قولنامه و اصل و کپی صلاحیت فروشنده
 • پوشه سبز