جزییات <

عنوان 0 : نصب تابلوی راهنمای مسیر دو پایه

به گزارش روابط عمومی سازمان با توجه به  لزوم  تابلوی راهنمای مسیر در سطح شهر سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پیرانشهر اقدام به حفاری، بتن ریزی و نصب تابلو های مسیر دو پایه در سطح شهر نموده که هم اکنون در میدان ماموستا هه ژار نصب گردیده و به مرور زمان در تمامی نقاطی که پایه تابلو نصب گردیده اجرا خواهد شد.