جزییات <

عنوان 0 : رنگ آمیزی عابر خطوط پیاده رو و سرعتگیرها

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پیرانشهر رنگ امیزی خطوط عابر پیاده  و سرعتگیر ها در سطح شهر آغاز گردیده است این عملیات که در شیفت شبانه از ساعت 1 صبح آغاز میشود تا صبح به طور می انجامد در این راستا از رنگ ترافیکی با حجم زیاد استفاده می گردد که  طول هر خط 5 متر و عرض ان 50 سانت می باشد.