جزییات <

عنوان 0 : نصب تابلو حاشیه نما

نصب تابلو حاشیه نما توسط واحد عمران سازمان در بلوار کردستان از میدان ماموستا نالی تا چهار راه نیروگاه به تعداد 50 عدد تابلو در دو طرف کمربندی- تابلو حاشیه نما تا میدان پیامبر اعظم ادامه دارد. همچنین در بلوار ارتش از میدان پیامبر اعظم به پل دانش انتهای بلوار بهشتی نیز در دست اجرا می باشد