جزییات <

عنوان 0 : نصب تابلوهای راهنمای مسیر میدان جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری پیرانشهر نصب تابلوهای راهنمای مسیر دو پایه در میدان جمهوری اسلامی  به منظور هدایت مسافرین  محترم در سه ضلع میدان به اتمام رسید. تابلوهای نصب شده مناطق مختلف شهر و راههای خروجی شهر به طرف نقده و ارومیه  و همچنین بازارچه شهر را نشان میدهند. واحد عمران سازمان قبل از نصب تابلو اقدام به حفاری، بتن ریزی و همچنین  بارگزاری فونداسیون به جهت نصب دو پایه تابلوهای راهنمایی نموده که در اخر نصب تابلوها توسط پیمانکار طراح به اتمام رسید.